Opis realizacji

Nalot wykonany dla celów konserwatorskich i wykonania makiety na drukarce 3D obiektu w skali 1: 100